de onde nace a idea?

Sober 1.933

O pleno do Concello de Sober, na sesión ordinaria do 26 de setembro de 2013 aprobou por unanimidade a celebración dunha homenaxe institucional ás vítimas do Franquismo en Sober, que finalmente foi fixada para o 25 de outubro.

O acordo adoptouse pola presentación dunha moción que solicitaba un recoñecemento explícito das vítimas da represión no Concello, moción que pode consultarse aquí.

Este blogue é unha iniciativa persoal de Paula Vázquez Verao, como concelleira non adscita que presentou a moción, en apoio ao acordo adoptado polo pleno de Sober de acordar unha homenaxe institucional ás vítimas do Franquismo en Sober. Colaboraron como equipa de traballo para a definición dos actos desta homenaxe Julia Fernández Garza, Paula Vázquez Verao e José Antonio Cardelle. Tamén colaboran integrantes da asociación cultural O Colado do Vento.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s