Fontes

Para a elaboración dos contidos deste blogue, usáronse as seguintes fontes, que se indican en cada entrada:

– Testemuños orais de xentes de Sober.

– SOUTO BLANCO, MARÍA JESÚS: A represión franquista e as súas zonas de penumbra. Vítimas confirmadas e posibles en Lugo. (1936 – 1940).

– SOUTO BLANCO, MARÍA JESÚS (1998): La represión franquista en la provincia de Lugo (1936 – 1940). Ediciós do Castro.

– CARLOS F. VELASCO SOUTO (2006): 1936. Represión e alzamento militar na Galiza. A Nosa Terra.

Nomes e Voces.

Foi fundamental a axuda de José Antonio Cardelle, gran coñecedor e estudoso da represión na zona sur de Lugo.

13

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s